Ajánlott bibliográfia

MÁS/NEM

Judith Butler (amerikai filozófus)
judith_butler

Művei magyarul:

Problémás nem: Feminizmus és az identitás felforgatása (Balassi Kiadó, 2007)
Jelentős testek – A „szexus” diszkurzív korlátairól (Új Mandátum Könyvkiadó, 2005)

„A paródiától a politikáig” (Café Bábel, 2000. ősz)
„Esetleges alapok – A feminizmus és a »posztmodern« kérdés” (Thalassa, 1997/1

Barát Erzsébet (SZTE BTK, Angol Tanszék, egyetemi docens, gender-kutató)
barath_erzsebet

Gender Through Literatures and Cultures in English

Books:
Barát, Erzsébet, Studer, Patrick and Nekvapil, Jirí, eds. Ideological conceptions of language in discourses on linguistic diversity. Prague Papers on Language, Society and Interaction (Special Issue), Frankfurt: Peter Lang, 2011 (forthcoming)

A nő és a nő/i/esség sztereotípiái. (’Woman’ and Her Stereotypes), Nyelv, ideológia, média, Vol. 2., Könyvtártudományi Tanszék, SZTE, Szeged, 2009. (Co-editor with Sándor, Klára)

A nő helye a magyar nyelvhasználatban. (‘Woman’s’ Place in Hungarian), Nyelv, ideológia, média, Vol. 1. JATE Press, Szeged, 2007. (Co-editor with Sándor, Klára)
Spaces in Transition JATE Press, Szeged PEAS (Papers in English and American Studies Series) Vol. 12. 2005. (Editor)

Chapters in books:
“Les femmes dans la culture << underground >> hongroise du tournant du 20e-21e si`ecle” (trans. László Sújtó). In: Béatrice Didier, Mireille Calle-Gruber and Antoinette Fouque eds. Le Dictionnaire des Creatrices, Paris: ÉdFemmes, 2011 (forthcoming)

“Queer in Hungary: Hate speech regulation. Queering the speech/conduct binary.” In Lisa Downing, Robert Gillet (eds). Queer in Europe: Contemporary Case Studies. London: Ashgate. 2011. (February 28; in press)

“A politikai korrektség cinizmusa” (The cynicism of ‘political correctness’) in Barát & Sándor (eds.) A nő és a nő/i/esség sztereotípiái.. (’Woman’ and Her Stereotypes) Nyelv, ideológia, média. Vol. 2., Szeged, 2009, 23-28.

“Les-being and Identity Politics: The Intersectionality of Sexual Identity and Desire”, in M.L.Kohlke and Luisa Orza (eds.), Negotiating Sexual Idioms: Image, Text, Performance, Rodopi Press, Amsterdam and New York, 2008, 103-128.

“Nőközpontúság kontra feminizmus: A „társadalmi nemek” kifejezés tarthatatlanságáról” (Women-Centeredness versus Feminism: The untenability of ‘two genders’) in Barát & Sándor (eds.): A nő helye a magyar nyelvben. Nyelv, ideológia, média. Vol. 1.2007, 15-27.

“A tevékeny együttműködés ideológiája” (The ideology of active co-operation) in Sándor, Klára (ed.) A Pápai feminizmus. (The Pope’s Feminism). Szabó Miklós Liberális Alapítvány, Budapest, 2006, 75-93.

“The Importance of a Discoursal Approach to Translation as an Organized Practice” In: Marlen Bidwell-Steiner, Karin S. Wozonig (eds.) A Canon of Our Own? Kanon und Geschlecht. (Gendered Subjects III), StudienVerlag, Wien, Innsbruck, 2006, 148-158.

“The ‘Terrorist Feminist’: Strategies of Gate-Keeping in the Hungarian Printed Media” in M. M. Lazar (ed.) Feminist Critical Discourse Analysis: Gender, Power and Ideology in Discourse. London: Palgrave, 2005, 205-228.

“Uses and Abuses of Feminism: A Global Social Analytic”, in Eva Blimlinger and Therese Garstenauer (eds.): Women/Gender Studies: Against All Odds. StudienVerlag, Wien, 2005, 21-30.

“The Discourse of Selfhood: Oral Auto/biographies as Narrative Sites for Constructions of Identity” in: A. Donell & P. Polkey (eds.) Representing Lives: Women and Auto/biography, Macmillan, London,  2000, 165-173.

Articles:
“The troubling internet space of “woman’s standpoint” in Discourse and Communication. special issue on ‘Feminisms in Discourse and Communication’ (ed. by Michelle Maria Lazar), 2009, 3:4.

“A test adatbázissá szelídítése a nyelvhasználat-kutatásban”, Apertura, 2009 Winter, 4:2.

“A gyűlöletbeszéd logikája” (The logic informing hate speech), Századvég, 2008. 48:2. 101-114.

“’Other’ lessons to be learnt in hate-speech debates in the US and the chances of Gender Studies in Hungary”, Americana, 2007, 3:1. Spring.

“Hate speech regulation and the chances of Women Studies in Hungary”, Sydney University Law Society Women’s Journal, 2006, 1:22-25.

“Gyűlölködni szabad?” (‘Is it allowed to hate?’), MÉDIAKUTATÓ, 2004 Spring, 41-59.
Conference proceedings:

“A ‘politikai korrektség’-re hivatkozás ideológiai csapdái: A 2010-es év óvodapedagógiai változtatásokra tett kísérletet kísérő társadalmi és politikai küzdelmek” In Kádár Judit és Szathmáry Judit (szerk.) Gondolatok a másságról. Mi/Más Konferencia 2010. Eger: Amerikanisztika Tanszék, Esterháry Károly Főiskola 2012, 66-74.

“A politika és a populáris kultúra metszéspontja: queer (politikai) divatok” (The intersection of politics and popular culture: Queer (political) fashion) in Tarnóc András és Kádár Judit (szerk.) Mi-Más Konferencia 2008. Gondolatok a toleranciáról.  Amerikanisztika Tanszék, Esterháry Károly Főiskola, Eger, 2009, 26-36.

“Les-being and Identity Politics” in M.L. Kohlke and L. Orza (eds.), Sex and Sexuality 3: Probing the Problematics, (ebook) Inter-disciplinary Press, Oxford, 2008 (ISBN : 1-904710-43-3), 127 – 136.

Betlen Anna  (közgazdász, emberjogi aktivista, szakpolitikus, a MONA és a több nőjogi civil szervezetet tömörítő Női Érdek munkatársa.)
betlen_anna

Törvény és prostitúció. Vitairat

Legfőbb érték az ember… azazhogy a nő
Nőelszívás: a prostitúció a gazdaságban

Feminizmus-vita: miért küzdenek a nők a mai Magyarországon?

Adamik Mária  (szociológus, ELTE Szociálpolitika Tanszék)
adamik_maria

Politika vagy megismerés: a nő-férfi viszony vizsgálatának szociológiai nehézségei in: Nagy J.E. (szerk) Szociológia-szociálpolitika-szociális munka. Válogatott tanulmányok, PTE , BTK Szociálpolitikai és Szociológiai. Tanszék, Pécs

Fenntarthatlan férfi-női viszonyok

Igazodni vagy változtatni, avagy mi legyen kezünkben a vakolókanállal?

Soós Eszter Petronella (politológus, ELTE ÁJK)
soos_eszter_petronella

Friedrich Ebert Alapítvány – Soós Eszter Petronella – prezentáció a franciaországi gender-vitákról.

Kováts Eszter-Soós Eszter Petronella: Félelem a dominó-elvtől?
A gender-ellenes európai mobilizáció jelensége Francia esettanulmány és magyar kilátások

Soós Eszter Petronella: MENEKÜLTEK ÉS GAZDASÁGI BEVÁNDORLÓK – ami a plakátháború mögött van.

Perintfalvi Rita (katolikus teológus, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének elnöke, a Bécsi Egyetem oktatója a politikai teológia művelője)
perintfalvi_rita

A világhoz egészen közel – Beszélgetés Perintfalvi Rita katolikus teológusnővel.

Kit érdekel, hogy egy magyar hívő mit gondol?! Beszélgetés Perintfalvi Ritával

Homoszexualitás a Bibliában – genderviták tudományos és egyházi fronton

A genderellenes kulturharc valódi arca avagy egy újfajta politikai és vallási
fundamentalizmus megjelenése Európában?

“Egy teológus, egy politológus és egy feminista utazik a vonaton”

Szex, hazugság, állóképek (a FES genderideológia-vitája)

Ajánlott linkek:

A Nőkért Egyesület honlapja

MONA – Magyarországi Női Alapítvány

Jó-Lét Alapítvány

Kettős Mérce blog

Friedrich Ebert Alapítvány

Antoni Rita – Magyar Interaktív Televízió

Üvegplafon

FÉRFIHANG.HU
Antifeminista Férfimagazin

Nők a feminizmus ellen

Reklámok